Daily Archive: November 7, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 145+146 0

khuynh tẫn triền miên – chương 145+146

Edit: Huyết Vũ. Chương 145: Hai cái tát.   Chờ sau khi Hiên Viên Trần Vũ khuyên Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong đi ngủ xong, Tần Vô Phong cùng Vân...

Siêu sao – Chương 128 (Hoàn quyển 1) 0

Siêu sao – Chương 128 (Hoàn quyển 1)

Edit: Huyết Vũ. Đệ nhất bách nhị thập bát chương: Tình nhân trong mộng kết thúc.   Ngày thứ hai sau khi ban huấn luyện siêu sao kết thúc chính là ngày ghi hình...