Daily Archive: November 16, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 155+156 0

khuynh tẫn triền miên – chương 155+156

Edit: Huyết Vũ Chương 155: Tỏ rõ tâm ý. Trong lúc Tần Vô Phong giải thích chuyện tối qua cho Vân Khuynh, lão quản gia đã đem dục dũng và nước nóng toàn bộ...

siêu sao -q2- chương 7 0

siêu sao -q2- chương 7

Edit: Huyết Vũ. Đệ thất chương – cố ý “Chẳng lẽ anh quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đã hôn rồi sao? Chris, anh thật đúng là khiến em đau lòng.” Đường...