Daily Archive: November 23, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 169+170 0

khuynh tẫn triền miên – chương 169+170

Edit: Huyết Vũ. Chương 169: Bị người quản chế.   “Không, biến dị kim tàm cổ này, có lợi rất lớn đối với người tập võ. . .” Kỳ thực Tần Vô Phong sớm...

siêu sao -q2- chương 14 0

siêu sao -q2- chương 14

 Edit: Huyết Vũ. Đệ thập tứ chương: Bữa sáng yêu thương.   Charles bị biếm lãnh cung hiện tại tắm sạch sẽ, đầu tiên thoa một lớp kem cạo râu lên mặt lên cằm...