[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 30 + 31

 Edit: Robin♥  30   Đông Phương Bất Bại cắn cắn môi, nói: “Ta hình như cảm giác trong bụng có cái gì động, nên thấy bất an, mới muốn xem y thư.” Dương Liên...