Daily Archive: December 1, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 183+184 0

khuynh tẫn triền miên – chương 183+184

Edit: Huyết Vũ. Dạo nì thời gian hạn hẹp, cộng thêm em ta sắp THK nên mama bắt ta phải kèm cặp nó học, không có nhiều thời gian đi dịch truyện, vậy nên...

siêu sao -q2- chương 21 0

siêu sao -q2- chương 21

Edit: Huyết Vũ. Đệ nhị thập nhất chương: Tỏ tình.   “Anh gì cơ?” Đường Phong nhất thời phản ứng không kịp, vừa rồi Lục Thiên Thần nói cái gì, ghen? “Cần tôi nói...