[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 37

Edit: Robin♥ R’s: ta bị ngã xe hôm qua :’( mất kha khá tế bào máu & mỡ & da. Đấy là kết quả của việc chạy việc nguyên 1 ngày không nghỉ, mà...