Daily Archive: December 15, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 195+196 0

khuynh tẫn triền miên – chương 195+196

Edit: Huyết Vũ. Chương 195: đi không từ biệt.   Chờ náo nhiệt ngừng hết, Tần Vô Song thực sự nhớ mong Vân Khuynh, liền đem tiểu Bảo giao cho người khác, còn mình...

siêu sao -q2- chương 27 0

siêu sao -q2- chương 27

Edit: Huyết Vũ. Đệ nhị thập thất chương: Vẻ đẹp không hoàn chỉnh.   Buổi tối sau khi kết thúc công việc, người của đoàn làm phim cùng đi liên hoan ở quán thịt...