[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 46

Edit: Robin♥ R’s: ta thực sự phải đấu tranh tư tưởng để lấy dũng khí thò tay ra ngoài gõ bàn phím trong cái thời tiết dã man con ngan này của HN :’(...