Daily Archive: December 18, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 197+198 0

khuynh tẫn triền miên – chương 197+198

Edit: Huyết Vũ. Chương 197: Thân thể của tiểu Bảo.   Từ khi Tần Vô Song biết Tần Vô Phong là bởi vì cuồng ma chi chứng phát tác mới bính Vân Khuynh, ánh...

siêu sao -q2- chương 28 0

siêu sao -q2- chương 28

Edit: Huyết Vũ. Đệ nhị thập bát chương: Cạm bẫy.   Rất nhiều đạo lý đều là người khác không có cách nào nói cho bản thân, Đường Phong cũng không cho rằng lời...