BÁI THÁC LIỄU, TIỂU BẠCH – CHƯƠNG 8

Edit: Robin♥   Bái thác liễu, Tiểu Bạch! —— thần giới thiên 08 Nhân tài chiêu sính (Thông báo tuyển người tài) Thở dốc từng ngụm… Lâu rồi không có chạy nước rút, hơi...