TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 49

Edit: Rốbin♥ “Anh không biết vĩnh viễn là bao lâu, nhưng anh sẽ cùng em đối mặt với tất cả. Sau đó hai chúng ta cùng nhau già đi, thành hai lão già nhăn...