Daily Archive: January 11, 2014

khuynh tẫn triền miên – chương 219+220 1

khuynh tẫn triền miên – chương 219+220

Edit: Huyết Vũ. Chương 219: nguyên nhân xuyên qua.   Vân Khuynh không dám nghĩ sâu vì sao y kêu Ngụy Quang Hàn một tiếng Quang kia, cũng không tiếp tục mở miệng, mà...

siêu sao -q3- chương 4+5 1

siêu sao -q3- chương 4+5

Edit: Huyết Vũ. Đệ tứ chương: Luận bàn.   Trong phòng tập thể thao của du thuyền có một võ đài, Đường Phong lúc sáng đến phòng tập thể thao chạy bộ vừa thấy...