Daily Archive: January 13, 2014

khuynh tẫn triền miên – Chương 221+222 2

khuynh tẫn triền miên – Chương 221+222

Edit: Huyết Vũ. Chương 221: dạy người đánh cá.   Ngày hôm nay Vân Khuynh vẫn có một loại ảo giác, y dường như trở thành một con ma bệnh, cần có người khác...

siêu sao -q3- Chương 6+7 4

siêu sao -q3- Chương 6+7

Edit: Huyết Vũ. Đệ lục chương: mất tích ( thượng )   Ngày hôm nay du thuyền đi đến vịnh Hạ Long của Việt Nam, nước biển ở đây giống như là bị rửa...