Daily Archive: January 22, 2014

Khuynh tẫn triền miên – chương 227+228 0

Khuynh tẫn triền miên – chương 227+228

Edit: Huyết Vũ. Chương 227: ba người gặp lại.   “Khuynh nhi, rời khỏi đây, là muốn đi đâu vậy? ? ?” Thanh âm đồng dạng quen thuộc, nhưng nghe xưng hô Vân Khuynh...

siêu sao -q3- chương 11+12+13+14 2

siêu sao -q3- chương 11+12+13+14

Edit: Huyết Vũ Đệ thập nhất chương: tai nạn vô cớ.   Ở trong ấn tượng của Đường Phong, phàm là phạm nhân nhìn thấy cảnh sát thì đều là muốn chạy, trước đó...