Daily Archive: January 23, 2014

khuynh tẫn triền miên – chương 229+230 3

khuynh tẫn triền miên – chương 229+230

Edit: Huyết Vũ. Chương 229: Chuyện cũ năm xưa.   Đang lúc Vân Khuynh giải thích chuyện Hồng Châu với Tần Vô Phong và Tần Vô Song, Hiên Viên Bất Kinh cũng đã tới....

siêu sao -q3- chương 15+16 2

siêu sao -q3- chương 15+16

Edit: Huyết Vũ Đệ thập ngũ chương: Cạm bẫy ( hạ )   Ivan nói những lời này hình như là có chuyện ở trong, cái gì không phải do cậu? Đường Phong nhạy...