Daily Archive: March 3, 2014

Khuynh tẫn triền miên – Chương 252+253 4

Khuynh tẫn triền miên – Chương 252+253

Edit: Huyết Vũ. Chương 252: ba người nói chuyện với nhau.   “Tiểu Khuynh, ngươi bình tĩnh một chút, không muốn để Tần Vô Phong và Tần Vô Song bọn họ biết sự tồn...

Siêu sao -q3- Chương 37+38 2

Siêu sao -q3- Chương 37+38

Edit: Huyết Vũ. Đệ tam thập thất chương: cảnh cáo.   Hiệu suất làm việc của Lục Thiên Thần rất nhanh, ngày thứ hai sau khi Đường Phong về nước, Lục Thiên Thần làm...