Daily Archive: March 7, 2014

Khuynh tẫn triền miên – Chương 256+257 2

Khuynh tẫn triền miên – Chương 256+257

Edit: Huyết Vũ. Chương 256: Bắt đầu chạy trốn. Lửa nóng thật lớn, tựa như có tinh lực không thể dùng hết, ma sát kịch liệt nội bích từ hai nơi trước sau của...

Siêu sao -q3- Chương 41+42 1

Siêu sao -q3- Chương 41+42

Edit: Huyết Vũ. Đệ tứ thập nhất chương: chó cắn chó. Tuy rằng tạm thời bị phong sát, nhưng cũng không phải không có việc gì làm, Trần Minh Húc nói muốn phỏng vấn...