Daily Archive: March 10, 2014

Khuynh tẫn triền miên – Chương 258+259 16

Khuynh tẫn triền miên – Chương 258+259

Edit: Huyết Vũ Chương 258: Phản ứng của Vô Phong. Hiên Viên Bất Kinh ngồi ở trên ghế, sắc mặt ngưng trọng, cùng đợi Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ đến. Sở Tiếu...

Siêu sao -q3- Chương 43+44 2

Siêu sao -q3- Chương 43+44

Edit: Huyết Vũ. Đệ tứ thập tam chương: đề ra nghi vấn. “Hiện tại mời các vị khách quý của chúng ta đều đứng lên trên đài, để chúng ta cùng nhau chứng kiến...