Daily Archive: March 14, 2014

Khuynh tẫn triền miên – Chương 262+263 8

Khuynh tẫn triền miên – Chương 262+263

Edit: Huyết Vũ. Chương 262: ý kiến nhất trí. Tần Vô Song bị Tần Vô Phong điểm huyệt đạo kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Đáy lòng hắn có oán khí tận trời, không...

Siêu sao -q3- Chương 47+48 2

Siêu sao -q3- Chương 47+48

Edit: Huyết Vũ. Đệ tứ thập thất chương: Gấu lớn tập kích. Gian phòng khách sạn, Lục Thiên Thần và Đường Phong mỗi người một gian. Từ lúc tăng cân tới nay Lục Thiên...