Monthly Archive: April 2014

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 52 4

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 52

Edit: Robin♥ 52   Bối Hiểu Ninh vừa mở cửa, Bạch Bản và Đồng Hoa Nhi lập tức quẫy đuôi chạy đến. Bối Hiểu Ninh ngồi xổm xuống, tháo giày, tiện tay sờ sờ...

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 51 4

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 51

Edit: Robin♥ 51   Nhấc điện thoại, là giọng mẹ có chút  thay đổi vang lên: “Hiểu Ninh! Ông… Ông nhập viện rồi!”   “Cái gì?!” Bối Hiểu Ninh bật dậy, cặp táp bên...