TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 51

Edit: Robin♥ 51   Nhấc điện thoại, là giọng mẹ có chút  thay đổi vang lên: “Hiểu Ninh! Ông… Ông nhập viện rồi!”   “Cái gì?!” Bối Hiểu Ninh bật dậy, cặp táp bên...