Monthly Archive: May 2014

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 54 4

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 54

Edit: Robin♥ 54   Bối Hiểu Ninh trở lại phòng, ngồi ngây người môt lúc. Đột nhiên hắn khụt khịt mũi: Kháo! Sao trong phòng lại có mùi gì như mùi phân? Ở đâu...

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 53 2

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 53

Edit: Robin♥ 53   “Alô?” Là thanh âm của phụ nữ.   Bối Hiểu Ninh cúp điện thoại, động tác nhanh đến nỗi chính hắn cũng không ngờ.   Quý Huyên Đình nhìn hai...