Monthly Archive: July 2014

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 57 3

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 57

Edit: Robin♥ 57   Trên đường. Bối Hiểu Ninh theo Lăng Tiếu gặp mấy người bạn trên mạng, ầm ĩ khiến y phải mời họ đi ăn cơm. Lăng Tiếu nói xong, ngày mai...