Daily Archive: August 10, 2014

Khuynh tẫn triền miên – Chương 266+267 2

Khuynh tẫn triền miên – Chương 266+267

Edit: Huyết Vũ. Chương 266: tung tích của Vân Phàm. ”Vô Gian luyện ngục” . . . Cái tên này chợt lóe mà qua trong óc Vân Khuynh, Vân Khuynh lập tức đã nghĩ...

Siêu sao -q3- Chương 51+52 7

Siêu sao -q3- Chương 51+52

Edit: Huyết Vũ. Đệ ngũ thập nhất chương: Phần tử vũ trang. Hướng dẫn viên du lịch là do nhân viên công tác của tổ kịch tìm thấy ở địa phương, trước đó cũng...