Daily Archive: August 13, 2014

Khuynh tẫn triền miên – Chương 270+271 5

Khuynh tẫn triền miên – Chương 270+271

Edit: Huyết Vũ. Ai ai ai!!! Tình hình là KTTM chỉ còn 20 chương nữa là hoàn chính văn, chặng đường sắp kết thúc, vì vậy Vũ ta quyết định hiện tại có mấy...

Siêu sao -q3- Chương 55+56 10

Siêu sao -q3- Chương 55+56

Edit: Huyết Vũ. Đệ ngũ thập ngũ chương: Chạy trốn ( hạ ) Đường Phong có chút choáng đầu bị tiểu ác ma kiên quyết lôi ra gian phòng, lúc đi ra không có...