Daily Archive: August 14, 2014

Khuynh tẫn triền miên – Chương 272+273 6

Khuynh tẫn triền miên – Chương 272+273

Edit: Huyết Vũ. Chương 272: hắn rất đáng thương. “Sư phụ ta không có người vật hoàn cảnh quan tâm.” Ngụy Quang Hàn bình tĩnh trả lời vấn đề của Vân Khuynh. “Hắn muốn...

Siêu sao -q3- Chương 57+58 4

Siêu sao -q3- Chương 57+58

Edit: Huyết Vũ. Đệ ngũ thập thất chương: dụ địch. “Chúng ta cứ như vậy trở lại quá nguy hiểm, Albert sẽ không ngốc như vậy, người khác tới khẳng định sẽ tăng thêm...