Daily Archive: August 15, 2014

Khuynh tẫn triền miên – Chương 274+275 3

Khuynh tẫn triền miên – Chương 274+275

Edit: Huyết Vũ. Chương 274: bi kịch đời người. Chờ Vân Khuynh triệt để biến mất trong tầm mắt Ngụy Quang Hàn, trong lòng Ngụy Quang Hàn cáo biệt Vân Khuynh xong, liền khẽ...

Siêu sao -q3- Chương 59+60 5

Siêu sao -q3- Chương 59+60

 Edit: Huyết Vũ. Đệ ngũ thập cửu chương: thỏa mãn. Lão trọc thoáng cái ngã xuống, đám thủ hạ bên cạnh lão trọc nhất thời đều kêu to muốn đem súng nhắm ngay Albert,...