Khuynh tẫn triền miên – Chương 278=>283

Edit: Huyết Vũ.  ( Hơ hơ hơ, mệt mún ẻo lun~~~ ) Chương 278: Tinh Tú lão nhân. Chiến Thiên Y đích xác động tay chân với Vân Khuynh, nhưng cũng là bất đắc...