Daily Archive: August 19, 2014

Khuynh tẫn triền miên -pn1- Chương 1+2 2

Khuynh tẫn triền miên -pn1- Chương 1+2

Edit:Huyết Vũ. Hum ni mới lên mạng xem truyện Đa đa là long tộc đã dịch xong chưa, ta chờ 2 nhà từ tháng 8 năm ngoái, đến năm nay mở xem phần mục...

Siêu sao -q4- Chương 1+2 8

Siêu sao -q4- Chương 1+2

Edit:Huyết Vũ. Đệ tứ quyển. Truyền thuyết đỉnh cao. Đệ nhất chương: huấn luyện viên, xin chào. Diễn đàn điện ảnh quốc nội Bắc Mỹ nào đó. Bài post: vì sao bộ tiếp theo...