Daily Archive: August 20, 2014

Khuynh tẫn triền miên -pn1- Chương 3+4 2

Khuynh tẫn triền miên -pn1- Chương 3+4

 Edit: Huyết Vũ. Phiên ngoại 1.3 bao tử thiên chi có tiểu bao tử. Ngày thứ hai Vân Khuynh không thể dậy được là chuyện hoàn toàn trong dự kiến. Vân Khuynh còn mơ...

Siêu sao -q4- Chương 3+4 1

Siêu sao -q4- Chương 3+4

 Edit: Huyết Vũ. Đệ tam chương: con dâu. Đường Phong hiện tại đã biết rõ tính cách Charles là dưỡng thành như thế nào, có một bà mẹ giàu có có tính cách như...