Daily Archive: August 21, 2014

Khuynh tẫn triền miên -pn1- Chương 5+6 8

Khuynh tẫn triền miên -pn1- Chương 5+6

 Edit: Huyết Vũ. Phiên ngoại 1.5 bao tử thiên tình huống không ổn. Thân thể Vân Khuynh càng ngày càng cồng kềnh, y hiện tại nguyên vẹn cảm nhận được chỗ không khỏe khi...

Siêu sao -q4- Chương 5+6 2

Siêu sao -q4- Chương 5+6

Edit: Huyết Vũ. Đệ ngũ chương: cảm tình mấy chuyện này. “Chúng ta đã lâu không gặp mặt.” Đường Phong cũng không giải thích cậu “Mất trí nhớ”, tùy tiện cười nói hai câu...