Daily Archive: August 22, 2014

Khuynh tẫn triền miên -pn1- Chương 7+8+9 (hết pn1) 8

Khuynh tẫn triền miên -pn1- Chương 7+8+9 (hết pn1)

 Edit: Huyết Vũ. Phiên ngoại 1.7 bao tử thiên chi long phượng tiểu bao tử. Vân Thù bởi vì nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt vốn cũng tính là đẹp, thoáng cái vặn vẹo...

Siêu sao -q4- Chương 7+8 7

Siêu sao -q4- Chương 7+8

 Edit: Huyết Vũ. Đệ thất chương: Hành lang triển lãm tranh. Sáng sớm hôm sau, Đường Phong liền giống như bình thường đến công ty tiếp thu huấn luyện, lúc cậu đi vào sân...