Daily Archive: August 24, 2014

Khuynh tẫn triền miên -pn2- Chương 3+4 7

Khuynh tẫn triền miên -pn2- Chương 3+4

 Edit: Huyết Vũ. Phiên ngoại 2.3 đại tiểu bảo thiên chi thân tự do. Rất ngoài ý muốn, Tần Kính Quân phát hiện nam nhân ngồi ở bên kia đống lửa, dĩ nhiên dị...

Siêu sao -q4- Chương 11+12 3

Siêu sao -q4- Chương 11+12

Edit: Huyết Vũ. Đệ thập nhất chương: Trùng hợp như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, xe đi Lư Sơn đúng giờ chờ ở cửa khách sạn, đoàn người quần áo nhẹ nhàng ra...