Daily Archive: August 27, 2014

Khuynh tẫn triền miên -pn2- Chương 9+10 5

Khuynh tẫn triền miên -pn2- Chương 9+10

 Edit: Huyết Vũ. Phiên ngoại 2.9 đại tiểu bảo thiên chi ở chung sau đó. Lộ trình của Tần Kính Quân và Lục Thính Lan, bởi vì Ngụy Tư Minh ngày ấy không biết...

Siêu sao -q4- Chương 17+18 2

Siêu sao -q4- Chương 17+18

 Edit: Huyết Vũ. Đệ thập thất chương: nút tạm dừng. “Dừng dừng dừng, anh đang diễn điện ảnh à?” Một tay của Đường Phong đặt ở trên trán Lục Thiên Thần, “Đừng nói thâm...