Daily Archive: August 28, 2014

Khuynh tẫn triền miên -pn2- Chương 11+12 1

Khuynh tẫn triền miên -pn2- Chương 11+12

 Edit: Huyết Vũ. Phiên ngoại 2.11 đại tiểu bảo thiên chi trở lại Tần gia. Tần gia phương bắc Giang thành, mặc kệ qua bao lâu, đều là vẫn là dáng dấp vốn có,...

Siêu sao -q4- Chương 19+20 2

Siêu sao -q4- Chương 19+20

 Edit: Huyết Vũ. Đệ thập cửu chương: nửa đường nhặt được người. Phần lớn truyền thông đều chỉ quan tâm nghi thức khai mạc thảm đỏ và các nữ minh tinh làm thế nào...