Monthly Archive: September 2014

THTNYTH – Chương 1+2 4

THTNYTH – Chương 1+2

Edit: Huyết Vũ. Vũ: Truyện mới nhé mn!! Chú ý: trong chuyện sẽ có đôi chỗ nói tục và thô bỉ (cuộc sống loạn lạc mà!!), ai k thích thì bỏ qua nhé, những...

Siêu sao -pn- Chương 18+19+20 12

Siêu sao -pn- Chương 18+19+20

 Edit: Huyết Vũ Phiên ngoại 18: Series điện ảnh – trăm năm cô độc ( nhất ) Đôi lời của tác giả: Ta vẫn muốn viết văn mang chút khẩu vị nặng, chính văn...

Siêu sao -pn- Chương 15+16+17 5

Siêu sao -pn- Chương 15+16+17

 Edit: Huyết Vũ Phiên ngoại 15: Series điện ảnh – mùa đông lạnh giá ( nhất ) Điện ảnh 《mùa đông lạnh giá 》 cảnh thứ nhất Trong rạp chiếu phim mờ tối, một...

Siêu sao -pn- Chương 11+12+13+14 6

Siêu sao -pn- Chương 11+12+13+14

 Edit: Huyết Vũ Phiên ngoại 11: Siêu sao cũng xuống bếp ( nhất ) Đường Phong không phải một người đàn ông biết làm bếp, mặc kệ là đời trước hay đời này. Đời...

Hàng mới nha, đưa lên trước quảng cáo cái đã!!! Kekeke ~~~ 9

Hàng mới nha, đưa lên trước quảng cáo cái đã!!! Kekeke ~~~

 Tai họa thành nạn yêu thành hoạ (Họa hại thành hoạn yêu thành tai) Vũ: vâng, truyện này hoan thoát, vui vẻ, xả xì- trét rất tốt mà không thiếu phần cảm động và...

Siêu sao -pn- Chương 6+7+8+9+10 7

Siêu sao -pn- Chương 6+7+8+9+10

 Edit: Huyết Vũ Vũ: mệt gần chết với tổ hợp sinh nhật này T^T Phiên ngoại 6: sinh nhật Albert. Sinh nhật? Ở trong trí nhớ của Albert, sinh nhật khi còn bé của...

Siêu sao -pn- Chương 3+4+5 1

Siêu sao -pn- Chương 3+4+5

 Edit: Huyết Vũ Phiên ngoại 3: đồ ma giả bộ thứ hai ( thượng ) Nếu để khán giả quen thuộc Đường Phong suy ngẫm, trong rất nhiều bộ phim Đường Phong từng đóng...

Siêu sao -pn- Chương 1+2 8

Siêu sao -pn- Chương 1+2

Edit: Huyết Vũ Phiên ngoại 1: mạt chược ( thượng ) Đường Phong biết mạt chược thứ này, cũng chỉ là biết, trong cuộc sống sau khi cậu vừa sống lại thường thường vẫn...

Siêu sao -q4- Chương 85+86+87 (Hoàn chính văn) 18

Siêu sao -q4- Chương 85+86+87 (Hoàn chính văn)

 Edit: Huyết Vũ Đệ bát thập ngũ chương: Ba người bốn người. Con chim non? Tiền Trữ không thích xưng hô như vậy, cậu đường đường là hình cảnh quốc tế, tuy rằng bây...

Siêu sao -q4- Chương 82+83+84 8

Siêu sao -q4- Chương 82+83+84

 Edit: Huyết Vũ Đệ bát thập nhị chương: Giúp giúp đi. Về Đường Phong, kỳ thực ấn tượng của Tiền Trữ đối với người này chỉ có hai chữ —— siêu sao. Hình như...