Siêu sao -q4- Chương 31+32

Edit: Huyết Vũ. Thồng béo!!! KTTM đã có ebook!!! Mn vào download truyện để down về nhé! Đệ tam thập nhất chương: nghỉ phép đi. Tựa ở đầu giường cắn hán bảo, Đường Phong...