Siêu sao -q4- Chương 35+36

 Edit: Huyết Vũ. Đệ tam thập ngũ chương: chúng ta đều lừa dối ông ta. Mặc dù Đường Phong nói khá nặng lời với Charles, nhưng vài ngày sau Charles cũng không xuất hiện...