Siêu sao -q4- Chương 39+40

 Edit: Huyết Vũ. Đệ tam thập cửu chương: kế hoạch party. Ở bất cứ nơi nào có liên quan đến danh và lợi, vĩnh viễn đều không thể thiếu các loại trường hợp xã...