Siêu sao -q4- Chương 52+53+54

Edit: Huyết Vũ. Đệ ngũ thập nhị chương: chọn kịch bản ( hạ ) “Ngày hôm nay kết thúc ở đây, có ý kiến gì mới thì gửi mail cho tôi.” Kết thúc hội...