Siêu sao -q4- Chương 58+59+60

 Edit: Huyết Vũ. Đệ ngũ thập bát chương: cuộc sống điện ảnh. Mặc dù điện ảnh có rất nhiều chỗ tham khảo từ cuộc đời Đường Phong, nhưng cũng có rất nhiều chi tiết...