Siêu sao -q4- Chương 70+71+72

 Edit: Huyết Vũ. Đệ thất thập chương: tin tức gì tốt. “Anh còn tưởng anh ta sẽ ở lại Châu Á vài ngày, không nghĩ tới cư nhiên cũng chạy theo tới đây, từ...