Siêu sao -q4- Chương 73+74+75

 Edit: Huyết Vũ. Đệ thất thập tam chương: siêu sao. Mỗi một bộ điện ảnh đều có điểm tuyên truyền của chính nó, có điện ảnh lấy tuyên truyền đạo diễn làm chính, có...