Siêu sao -q4- Chương 76+77+78

 Edit: Huyết Vũ. Đệ thất thập lục chương: Xin hãy mãnh liệt thêm một chút. Cho dù là minh tinh người Hoa nổi danh nhất, là siêu sao Hollywood tiếng tăm tận trời, nhưng...