Siêu sao -q4- Chương 82+83+84

 Edit: Huyết Vũ Đệ bát thập nhị chương: Giúp giúp đi. Về Đường Phong, kỳ thực ấn tượng của Tiền Trữ đối với người này chỉ có hai chữ —— siêu sao. Hình như...