Siêu sao -q4- Chương 85+86+87 (Hoàn chính văn)

 Edit: Huyết Vũ Đệ bát thập ngũ chương: Ba người bốn người. Con chim non? Tiền Trữ không thích xưng hô như vậy, cậu đường đường là hình cảnh quốc tế, tuy rằng bây...