Siêu sao -pn- Chương 1+2

Edit: Huyết Vũ Phiên ngoại 1: mạt chược ( thượng ) Đường Phong biết mạt chược thứ này, cũng chỉ là biết, trong cuộc sống sau khi cậu vừa sống lại thường thường vẫn...