Siêu sao -pn- Chương 3+4+5

 Edit: Huyết Vũ Phiên ngoại 3: đồ ma giả bộ thứ hai ( thượng ) Nếu để khán giả quen thuộc Đường Phong suy ngẫm, trong rất nhiều bộ phim Đường Phong từng đóng...