Daily Archive: September 26, 2014

Hàng mới nha, đưa lên trước quảng cáo cái đã!!! Kekeke ~~~ 9

Hàng mới nha, đưa lên trước quảng cáo cái đã!!! Kekeke ~~~

 Tai họa thành nạn yêu thành hoạ (Họa hại thành hoạn yêu thành tai) Vũ: vâng, truyện này hoan thoát, vui vẻ, xả xì- trét rất tốt mà không thiếu phần cảm động và...

Siêu sao -pn- Chương 6+7+8+9+10 7

Siêu sao -pn- Chương 6+7+8+9+10

 Edit: Huyết Vũ Vũ: mệt gần chết với tổ hợp sinh nhật này T^T Phiên ngoại 6: sinh nhật Albert. Sinh nhật? Ở trong trí nhớ của Albert, sinh nhật khi còn bé của...