Siêu sao -pn- Chương 11+12+13+14

 Edit: Huyết Vũ Phiên ngoại 11: Siêu sao cũng xuống bếp ( nhất ) Đường Phong không phải một người đàn ông biết làm bếp, mặc kệ là đời trước hay đời này. Đời...